Referendum 1. prosinca 2013: PROTIV

November 25, 2013
franko 16  

U nedjelju će se održavati prvi referendum na zahtjev građana u post-jugoslavenskoj Hrvatskoj. I umjesto da se radi o referendumu kojem bi cilj bio čuvanje i eventualno širenje prostora ljudskih prava i sloboda, ovaj je referendum usmjeren ka sužavanju toga prostora. Cilj toga referenduma je izmijeniti Ustav RH na način da se brak definira isključivo kao "životna zajednica žene i muškarca", kako bi se spriječila mogućnost legalnih homoseksualnih brakova. Što to govori o "građanima" Republike Hrvatske?

Ako je uopće moglo doći do toga da se referendumom zahtijeva ograničavanje prava i sloboda jedne određene, ionako već stigmatizirane i obespravljene društvene skupine, očito je da se radi o jednome demokratski nezrelom društvu. Nesposobni da se zauzmu za sebe i za dobrobit društva, mnogi su građani odlučili dati podršku inicijativi (bilo samo potpisom, bilo volontiranjem ili donacijama) koja je odlučila koristiti se legalno dostupnim demokratskim mehanizmima u svome napadu na jedno od temeljnih načela moderne demokracije uopće – pravo na različitost.
Međutim, činjenica je da su mnogi pristalice inicijative "U ime obitelji" i sami potlačeni i obespravljeni po raznim drugim osnovama, različitim od seksualne orijentacije. Kao i nekadašnje rulje lovaca na vještice, oni svoj gnjev i frustracije uzrokovane takvim podređenim društvenim statusom usmjeravaju na koju god skupinu jadnika kao što su i oni, što je vlast između njih prokaže. Time se hijerarhijsko društvo obnavlja, čak i "legitimizira", pošto je (kao i na izborima) transcendencija moći obavljena "demokratskim" putem; narodni gnjev biva preusmjeren, vlast zaštićena; jadnici ostaju jadnici – business as usual.

Ipak, ne smijemo zaboraviti da je 2010. bila pokrenuta inicijativa od strane sindikata za referendum o Zakonu o radu. Naime, već je tadašnja HDZ-ova Vlada najavljivala za radnike nepovoljnu promjenu Zakona o radu, koju SDP-ova Vlada upravo sprovodi u još gorem obliku. Za referendum kojem bi cilj bio obrana barem trenutno postojećih radničkih prava taj se put skupilo preko 800 tisuća potpisa (više nego za ovaj sada referendum!), mnoge od kojih je Vlada odbacila sa suludim argumentima kao što je npr. to da je sporno kako su ljudi mogli potpisivati peticiju izvan mjesta prebivališta!
Već 2011. bili su izbori i umjesto HDZ-a došao je SDP, koji je također ignorirao ovaj radnički referendum, očito prihvaćajući HDZ-ove primjedbe na njega. I tako se taj referendum nije nikada ni održao... No kada je došao na red jedan antihumanistički nazadnjački referendum, odjednom nisu više bili problematični niti potpisi izvan mjesta prebivališta niti upitna ustavnost referendumskog pitanja – i Vlada i Sabor zdušno su ga prihvatili i dali da se raspiše.

Jasno je da svakoj vladi, bila ona iskreno desna ili lažno lijeva (uostalom, "ljevičarska vlada" je teški oksimoron!), odgovara svaka inicijativa kojom si njeni podanici žele sami uskraćivati prava i slobode. Naravno da će takvu inicijativu objeručke podržati, ništa bolje od njih ne treba ni očekivati! No kako se postaviti prema činjenici da zaista živimo među hrpetinom eleuterofoba, mrzitelja slobode? I kako se postaviti prema činjenici da postoji jedna zaista nezanemariva količina ljudi kojima više smetaju manjinska prava nego vlastita obespravljenost?
Stvarno, čini se da povelikom broju ljudi ovdje ne smeta što će po novom Zakonu o radu morati raditi i po 14 sati dnevno, bude li poslodavac tako htio, bez garantiranog prava na sindikalnu zaštitu; što se već duboko ugazilo u degradaciju i komercijalizaciju javnog zdravstva i školstva, zbog čega ovo dvoje postaje sve nedostupnije sve široj populaciji; ne smeta rastuća nezaposlenost, smanjenje plaća, ako ne i besplatan rad uz paralelno povišenje troškova života i opći pad standarda u Hrvatskoj i šire od nje... Zaista ima previše ljudi kojima ništa od toga ne smeta, nego dapače, pored toga traže da im se ukine još poneko pravo i sloboda.

Smatram da je užasno sramotno što se ovakav referendum uopće događa i najradije ne bih ni sudjelovao u njemu. No problem je što za nacionalne referendume u RH nije više potreban kvorum od 50% izlaznosti da bi bio važeći. To je nešto što su nedavno pod hitno promijeniti da ne bi slučajno propao referendum o ulasku u EU... Uglavnom, sada je problem taj što kad bismo svi mi koji smo na bilo koji način humanistički orijentirani svoju indignaciju izrazili bojkotiranjem referenduma, na njega bi izašli mahom "obiteljaški" katolibani + žrtve njihovoga zabrinjavajuće efikasnog propagandnog aparata i zahtjev bi prošao, ma kolika bila izlaznost. Time je stvar još i gora, jer se tako i nas prisiljava da sudjelujemo u nečemu nad čime se, barem ja, najiskrenije gnušam. Ali kad je već došlo do toga, ipak ću izaći na taj usrani referendum i glasati PROTIV.

Referendum se nije još ni održao, ali već je i samo njegovo odobravanje fino ohrabrilo fašistoidne elemente i već se skupljaju potpisi za raspisivanje referenduma kojem bi cilj bio ukinuti dvojezičnost u zonama Hrvatske gdje postoji značajna prisutnost neke nacionalne manjine. Dakle, sad su homoseksualci na tapetu, sljedeći bi mogli biti srbi, mađari, talijani itd... A poslije njih?
Treba imati na umu da je apsolutno svatko od nas po nekom, ma koliko banalnom kriteriju pripadnik nekakve manjine. Dopustimo li da Hrvatska nastavi u ovome smjeru u kojem se čini da je krenula, tko nam garantira da danas-sutra nećemo baš ti ili ja ili tvoja cura/dečko, tvoj brat ili sestra, najbolji prijatelj/ica... biti na redu da nas se javno linčuje zbog onoga što jesmo?

Zato mislim da je ovaj čas važno da se u nedjelju izađe na taj referendum i glasa PROTIV.-----
Za one koji razumiju talijanski, evo i par riječi na tu temu jednoga od najvećih pjesnika ikada. :-)

Comments (16)

orko  

Dvije su stvari bitne koje si

Dvije su stvari bitne koje si u tekstu propustio naglasiti. ;)
Prva je da se ovaj referendum mogao spriječiti tako što je Vlada trebala Ustavnom sudu uputiti zahtjev za ocijenom ustavnosti ovog pitanja o braku, a što nisu učinili zato što se Vlada i Ustavni sud na neki način ne podnose. Ustavni sud je naime u RH dosta desničarski orjentiran (u čemu "Lijepa njihova" nije iznimka), a na vlasti je premijer kojemu mačo gard ne dopušta nikakav politički poraz, pa ni takav u obliku moguće odbijenice od Ustavnog suda.
U jednoj koliko-toliko normalnoj zemlji referendum s tim pitanjem nebi bio raspisan, no kod nas je očito bitnije ostati taf gaj s omlohavljenom ćunom koja mu se (znamo kome!) potentno diže samo u slučaju pobjedonosnih vanjskih podražaja.

Druga stvar je neodržavanje referenduma o izmjenama ZOR-a za kojeg si naveo da je pakt HDZ-SDP odgovoran a zaboravio si spomenuti da su tom paktu kumovi (ako ne i više od kumstva) bili sindikati čiji je supotpis bio jamstvo da će biti kuš. Na taj način komedija u obliku igrokaza postaje tragedija, narod izigran a demokracija postaje samo prozirni paravan iza kojeg se rade prljave spačke od kojeg se uporno pere oligarhija na vlasti i njima slični kao što su u ovom primjeru naši borbeni sindikati.

Anonimus  

natura e contro-natura

La civiltà non raggiungerà la perfezione finché l'ultima pietra dell'ultima chiesa non sarà caduta sull'ultimo prete.
Emile Zola

Il referendum popolare per l'inserimento della definizione di matrimonio come "unione tra uomo e donna" all'interno della costituzione croata è solo l'ultimo segno di un'ondata omofoba che sta attraversando molti paesi del est-europeo, con la quale la chiesa cattolica e ortodossa stanno riaffermando il proprio potere sulla vita degli individui. L'attuale referendum rischia di essere solo il banco di prova, il termometro sociale per attacchi ben più pesanti alle libertà individuali e ad ogni forma di diversità rispetto al dettame religioso/culturale, come sta avvenendo in Russia dove è stato istituito il reato di "propaganda omosessuale".
Preti, Papi cattolici, Patriarchi ortodossi, Imam musulmani continuano a dirci cosa è naturale e cosa è contro natura. Ma è la stessa idea di natura categorizzabile ed immutabile ad essere falsa e funzionale all'apologia di logiche gerarchiche e di dominio. La creazione di classi naturali chiuse è il prerequisito necessario per il dominio di un gruppo sociale, genere, etnia sugli altri o dell'uomo sul "mondo naturale". La natura è invece per sua essenza diversità nell'unità e non vi sono entità chiuse inserite in un sistema verticale ma un continum che va a costituire un sistema reticolare di interelazioni.
Da una prospettiva storica, l'equazione della "vera natura" della donna con la maternità è stata usata per opprimere le donne, così come l’equazione della sessualità con la procreazione è stata usata per opprimere sia le donne che le persone non eterosessuali.
L’accusa che le sessualità non etero siano “contro natura”, sembrerebbe implicare che l'idea di natura sia centrale nella nostra società. Ma in realtà nella nostra società la natura (quella reale) è svalutata, sfruttata, soggiogata e distrutta mentre gli argomenti sulla “natura” sono usati per giustificare delle norme sociali, culturali e religiose. Le norme sociali creano una visione/interpretazione dei sistemi naturali che con un meccanismo di retroazione va a giustificare le stesse norme sociali.
Le religioni ed in particolare il Cristianesimo hanno stabilito il dualismo uomo/natura, sostenendo che un'entità superiore abbia sancito lo sfruttamento della natura da parte dell'uomo al fine di soddisfare i propri interessi costituendo la base ideologica allo sfruttamento dei sistemi naturali.
L'attuale referendum, come la proposta di referendum sulle minoranze linguistiche, sono anche il segno di una crisi economico sociale che come spesso accade, invece di trasformarsi in ribellione sociale cerca dei capri espiatori in una continua deriva xenofoba.

Alcune individualità insofferenti a gabbie e catene (anche mentali!)

Anonimus  

digresija

I da, ne možemo svi biti jednaki.
Jer dvometraš nema iste potrebe kao patuljak.

Poruka? Ne možemo biti jednaki, ali možemo biti ravnopravni.

P.S. Znam da zvuči patetično, al' boli me kurac :)

franko  

Jednakost nije

Jednakost nije istost.
Različitost je preduvjet za jednakost. Baš zato što nemamo svi iste potrebe, zato i možemo i trebamo biti društveno i ekonomski (dakle, politički) jednaki.

To što je netko visok nije opravdanje da bude siromašniji i podređen nekome tko je nizak. :-p

___
Omnia sunt communia.

Anonimus  

Laku nož

"Različitost je preduvjet za jednakost" zvuči neizlječivo romantično.

Skoro kao i "Ujedinjeni u različitosti".

Društveno i ekonomski gledano, dakle politički, tj. nominalno, što znači nikako, možemo biti jednaki.

Ali dvometrašu i dalje trebaju 2 tanjura graha, a patuljku samo 1.

franko  

Dakle, politička nepismenost,

Dakle, politička nepismenost, duboko nepoznavanje osnovnih pojmova potrebnih za raspravu, nedostatak želje za učenjem i velika želja za trolanjem... Tipično. :-/

Inače, nemam ništa protiv slogana Europske Unije, kao ni protiv međunarodnog udruživanja samog po sebi. Imam protiv toga kako je EU politički koncipirana.

Bolje romantičan, nego reakcionaran. :-p

Laki nož i tebi! ;-)

___
Omnia sunt communia.

Anonimus  

Politeja

A propos političke nepismenosti - za osnovne pojmove "potrebne za raspravu" predlažem ti Platona. Ja ga nisam stigao naučiti, a vidim da ni ti nisi s njim na ti.

Bilo kako bilo, nije bitno ono što ON govori o demokraciji, nego što demokracija, po logici stvari, govori o sebi. Sogni d' oro.

Anonimus  

?

A koja je razlika između jednakosti i istosti?

Anonimus  

Omnia sunt communia

Anarhizam i komunizam su hvale vrijedne ideje.

Ali demokracija - i to ne samo parlamentarna, nego demokracija u bilo kakvom obliku - je diktatura s face liftingom.

Većina ne može biti u pravu. Nikad.

franko  

Baš nikad? Ponavljam, gore

Baš nikad?

Ponavljam, gore pohvaljene ideje također uključuju demokraciju, viđenu kao proces kolektivnog odlučivanja.

Naravno, u anarhizmu se kritizira marksistički koncept "diktature proletarijata" kao jednako lažan i licemjeran kao i buržujski koncept "vladavine naroda" (vidi npr. Malatestu). Ali kako bi ti nazvao/la situaciju u kojoj se zajednica sastaje da bi zajednički donijela nekakve odluke koje se svih istovremeno tiču? Nije sad važno da li se odluke na kraju donose većinski ili općim konsenzusom, nego kako bi nazvao/la samu tu proceduru u kojoj se društvo ravnopravnih okuplja da bi zajednički nešto odlučili?

Na kraju krajeva, bilo bi dobro da kažeš što zapravo želiš reći. Jer stvarno iz tvojih komentara nije baš jasno jesi li slobodarski ili autoritarno orijentiran... ili samo "uvik kontra, takva sorta". :-D
Ili si zapravo samo troll, koga ja svjesno hranim? :-D

___
Omnia sunt communia.

Anonimus  

točka na U

Dužan sam odgovor na pitanje "što zapravo želiš"?
Jednostavno: prosvijećeni apsolutizam.
;)

Anonimus  

KKK

"Proces kolektivnog odlučivanja", zanimljivo.
A što ako 90% tog kolekriva čine, recimo, desni (ili lijevi, svejedno) ekstremisti?

Drugo, "Kako bi ti nazvao/la situaciju u kojoj se zajednica sastaje da bi zajednički donijela nekakve odluke koje se svih istovremeno tiču?"
Nemoguće da imaju iste interese osim trivijalija a la režije i stanarina.

Šta misliš da šljakeri na baušteli čitaju Bakunjina?

P.S. Da, trollam. Ali idem spavati. Nastavimo sutra sa Simposionom.

Anonimus  

"Šta misliš da šljakeri na baušteli čitaju Bakunjina?"

"Šta misliš da šljakeri na baušteli čitaju Bakunjina?"

- ovakvu izjavu može provaliti samo netko tko se sa šljakerima ne druži!

- iznenadio bi se koliko jedan šljaker može biti načitan (a btw. pulska gradska knjižnica i brodogradilište uljanik imaju dogovor da šljakeri uljanika imaju besplatno članstvo u knjižnici, dakle studenti nemaju, ali šljakeri imaju, neka!)

- nadalje imala sam prilike upoznati mnogo šljakera koji su i bez škole i bez neke privatne, osobne naobrazbe došli do nevjerojatnih istina o društvu i politici samim time što žive u društvu i na temelju vlastitog iskustva i promatranja svijeta oko sebe.

- ti svojom izjavom omalovažavaš šljakere pretpostavljajući da ako nije načitan ili školovan da nije ni sposoban sam donositi neke pametne zaključke - da je glup.

- na temelju vlastitog iskustva znam da postoje profesori na fakultetima koji su visoko obrazovani, ali su kud i kamo gluplji od prosječnog šljakera po pitanju razumijevanja društva, ali i pojedinaca pa i politike.

eto!

franko  

Ma pusti trola... Ja sam kriv

Ma pusti trola... Ja sam kriv što sam mu dao toliko "hrane", a s trolovima se ne može raspravljati.

Iako je fora što su se nakon dugo vremena ovdje opet pojavili komentari, bilo bi ipak više seksi da se u komentarima diskutira o gornjem tekstu.

Nego, šta se ne ulogiraš? :-p

___
Omnia sunt communia.

Anonimus  

joseph

glasat ću PROTIV, al' demokraciju treba zakonom zabraniti.

franko  

demokracija

Ovdje sam riječ "demokracija" koristio u njenom najširem značenju, a ne samo u suženom i donekle netočnom značenju parlamentarne i predstavničke demokracije. Anarhija i komunizam, kao koncepti koji se suprotstavljaju takvoj buržujskoj demokraciji, i sami podrazumijevaju demokratske procese odlučivanja o zajedničkim stvarima. Uostalom, to su koncepti koji su i nastali, između ostalog, radikalizacijom demokratskih težnji.
Što bi rekao Murray Bookchin, demokratizirajmo republiku -- radikalizirajmo demokraciju.

___
Omnia sunt communia.

Post new comment

  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.