Edukacija

April 30, 2007

Ovdje možete naći tekstove iz kojih se može nešto naučiti o anarhizmu, slobodarstvu, ljudskim pravima i borbama za slobodu.


Anarhističko čitanje Žižekovog ponavljanja Lenjina
* Ana Štambuk


Mujeres Libres i Mujeres Libres u egzilu
* Antonina Rodrigo
[Prijevod: Ana Štambuk]


Gesu e anarchia ne La buona novella di Fabrizio De André
* Franko Burolo


Zašto ne glasamo
* Pasquale Binazzi
[Preveli: Vida Papić i Dario Vošten]


Oružana radost
* Alfredo Maria Bonanno
[Preveli: Vida Papić i Dario Vošten]


A sinistra e a destra di Fiume
* Emmerre


Ideologija + vjera + religija + politika = svaki čovjek
* Čudnoređe


Apstinencija od izbora [natuknice]
* Franko Burolo


Nemoral države
* Mihail Bakunjin [Preveo Franko Burolo]


Španjolski građanski rat
* Eddie Conlon


Anarhizam u Dalmaciji i Istri
* Ennio Maseratti


Osobna revolucionarna teorija