O nama

March 20, 2007

Ime UPS! - Umaški pokret za slobodu se prvi put pojavilo 19. svibnja 2001. na letku što je poticao apstinenciju od izbora. Bio je to dan uoči lokalnih izbora, dakle za vrijeme tzv. predizborne šutnje.

UPS! - Umaški pokret za slobodu nije politička stranka niti nikakav oblik političke niti socijalne organizacije.
UPS! je jednostavno pokret za slobodu. To je ime koje ujedinjuje sve na bilo koji način aktivne slobodoumne građane našega grada i okolice. To znači da UPS! ujedinjuje sve umaške anarhičare, ekologe, feministe, umjetnike, animaliste, socijaliste, komuniste i sl. koji se identificiraju sa slobodarskim idejama i smatraju ih svojima. Ako spadaš u tu kategoriju, znači da si i ti dio UPS!-a. Ako ispunjavaš sve "uvijete", ali nisi iz Umaga, svejedno si naš drug - organiziraj nešto i u svome gradu.

UPS! ne priznaje nikakve političke autoritete, ne podnosi hijerarhiju u organizaciji ljudskog društva i zalaže se za jednakost. Ne priznaje pravnu, nacionalnu, socijalnu ni nikakvu državu, a suprotstavlja joj umreženu konfederaciju slobodno udruženih građana. Ne priznaje zastupničku demokraciju, nego se zalaže za izravno sudjelovanje svakog građanina u donošenju odluka koje ga se tiču, stoga promiče aktivnu apstinenciju od glasovanja na političkim izborima.
UPS! je striktno antifašistički i antirasistički pokret, ograđujemo se od svake rasizmu slične tendencije u našem gradu i u svijetu. Ograđujemo se, dakle, od svake diskriminacije i omalovažavanja čovjeka na temelju rase, spola, narodnosti, jezika, religije, struke, zanimanja, seksualnog opredjeljenja, prehrambenih navika, osobnog ukusa i sl.
Međutim, UPS! ne podnosi cenzuru, nego radije potiče raspravu.

Krajnji cilj Umaškog pokreta za slobodu je ukidanje vladavine čovjeka nad čovjekom, svako djelovanje pokreta je usmijereno ka tom cilju.

Prava borba tek počinje...
Priključi se!